• 1

FON5

Sıkça Sorulan Sorular

İÇME SULARININ SINIFLANDIRILMASI VE DOĞAL KAYNAK (MEMBA) SULARI

 

Türk Standartları Enstitüsü İçme ve kullanma sularına ait standartları Nisan 1997 tarihli TS 266 ile düzenlemiştir. Bu standarda göre sınıflandırma özet olarak şöyledir.

 

Sınıf 1. Kaynak (memba)  Suları Dışındaki İçme ve Kullanma Suları

Sınıf 2. Kaynak (memba)  Suları olmak üzere iki sınıftır.

 

Her iki sınıf suda da,bulunması gereken fizikokimyasal değerleri tablo 25 de ve fazla bulunması  istenmeyen madde değerleri Tablo 26,  27, 28 ve Tablo 29 da belirlenmiştir.Aşağıda Tablo 25 örnek olarak verilmiştir.


Tablo 25.Suyun Fizikokimyasal özellikleri

Özellikler

Sınıf 1

Sınıf 2

Tavsiye Edilen

Değer

(GL)4

Müsaade Edilebilecek

Maksimum Değer

(MAC)4

Müsaade Edilebilecek

Maksimum Değer

(MAC)4

Sıcaklık                                          0C

25

25

25

pH1

6.5<8.5

6.5<9.2

6.5<8.5

Renk  mg/l Pt skalası

1

20

1

Bulanıklık

5 birim

25 birim

5 birim

İletkenlik2        20 0C da   mikro S / cm

400

2000

650

Klorürler 3                                mg Cl / l

25

600

30

Serbest Klor                     ( Cl2 ) mg / l

0,1

0,5

-

Sülfatlar                            mg  SO4  / l

25

250

25

Kalsiyum                               mg Ca / l

100

200

100

Magnezyum                         mg Mg / l

30

50

30

Sodyum                                mg Na / l

20

50

30

Potasyum                               mg K / l

10

12

12

Alüminyum                             mg A / l

0,05

0,2

0,2

Kurutma Kalıntısı                       mg / l

(180 0C kurutulduktan sonra)

-

1500

500

 

NOTLAR :   1. Kapalı kaplarda suda pH özelliği aranmaz

                    2.Sudaki mineral madde muhtevasının bir göstergesidir.

                    3.Yaklaşık 200 mg / l nin üzerindeki konsantrasyonlarda olumsuz tesirler meydana gelebilir.

                    4.GL:Guide Level, MAC :Maximum Admissible Concentration

 

TSE ´nin yaptığı sınıflandırma genel bir sınıflamadır.

 

Sular,

1.1.Kullanım amaçlarına göre (içme suları, şifalı sular, sulama suyu vb.)

1.2.Kaynaklarına göre,

      1.2.1.Yüzeysel Sular (dere, çay, göl, nehir, baraj vb.)

      1.2.2.Yeraltı Suları

      Yeraltı suları kalite özelliği ile sınıflandırılır.

      1.2.2.1.Yüksek Kalite Yeraltı Suları  ( I.SINIF )

İçme suyu ve gıda sanayi olmak üzere her türlü amaç için kullanılır.Gerekli görüldüğünde uygun dezenfeksiyon yapılabilir.Sadece havalandırma ile gerekli oksijen sağlanıyorsa bu gibi sular I.SINIF yer altı suları olarak kabul edilir.

 

      1.2.2.2.Orta Kalite Yeraltı Suları ( II.SINIF ) 

Bir arıtma işleminden sonra içme suyu olarak kullanılabilecek  sulardır.

 

      1.2.2.3.Düşük Kalite Yeraltı Suları ( III.SINIF )

Bu suların kullanım yeri ,teknolojik ve sağlık açısından sağlanabilecek arıtma derecesine bağlıdır.

 

Doğal Kaynak Suları I. ve II. Kalite, Kuyu Suları ise III. Kalite sular sınıfına girmektedir.

(4 Eylül 1988 gün ve 19919 sayılı Resmi Gazete)

 

Doğal Kaynak Suları,

 

Hidrolojik çevrim sonucu toprağa düşen yağmur suyunun yaklaşık üçte biri yer altına sızar. Yer altındaki çatlak ve boşlukları (rezervuar) doldurur.Bu sızma esnasında, yağış sırasında havadan ve yüzey toprak örtüsünden bünyesine aldığı asılı maddeler,bakteriler ve diğer mikro organizmalar kısmen veya tamamen filtre edilerek temizlenir. Bu süzülme esnasında yer katmanında bulunan madensel tuzlar eriyerek suya karışır.Bu sebeple kaynak suları mineral yönden diğer sulara göre çok zengindir.Burada dikkat edilmesi gereken istenilmeyen minerallerin su da bulunmamasıdır.İdeal olan kaynak suyu, içerisinde olması istenilen mineraller bulunan sudur.Kaynak suyunu önemli kılan diğer bir hususta bu süzülme esnasında minerallerin mükemmel bir homojenlikte suda dağılmalarıdır.Sonradan mineralle zenginleştirilmiş sularda bu mükemmel  dağılım  sağlanamamak tadır.

 

KAYNAKSUYU İŞLETME RUHSATI

                                                                                      isletmeruhsati

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player