• Eski İstanbul Gravürü, Haliç.

 • Tophane II. Abdulhamid Çeşmesi'nin 1902 yılında Açılış Töreni (Adliye Nazırı Abdurrahman Paşa, Şehremini Rıdvan Paşa ve Bonkovski Paşa)

 • Hamidiye Suyu Cendere Makine Dairesi Buhar Kazanları, 1902

 • Hamidiye Suyu Cendere Binası, 1902

 • Hamidiye Suyu Cendere Buhar Makineleri, 1902

 • II. Abdulhamid Çeşmesi, 1902

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

               sultan1

Tarihçemiz

Kıl nazar tarihime ister vüzu'al ister iç
Zemzem icra eyledi Şehinşâh-i Dara-himem
İş bu tarihim ider bir reşha-i lutfu beyân
Gündine bu çeşmeyi yapdı Şeh-i derya-kerem
(II. Abdulhamid Çeşmesi Kitabesi)

1898'de İstanbul'a kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla II. Abdulhamit'in emriyle bir komisyon kurulmuş. Yapılan projeye göre Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz'ın güneydoğusundaki Karakemer ve Kovukkemer civarındaki membalar 20 maslakta toplanmış ve kirlenmelere engel olmak için maslaklara demir kapılar yapılarak kilitlenmiş. Membalardan günlük 1.200 m3 debi elde edilmiş. Tesisin büyük bölümünün tamamlanması 1900 senesini bulmuş. Suyun verilmesi ve resmen kabulü ise 26 Mayıs 1902'de yapılmış. Tesisin maliyeti 2 milyon Fransız Frankı veya 100 bin altın lira olduğu yazılmaktadır.


133 çeşme ile İstanbul'a dağıtılıyordu...

Bütün Osmanlı su tesislerinde sular pişmiş kilden yapılmış künk borular içerisinden isale edilirken ilk defa Hamidiye suyunda font borular kullanılmış, sular bu borular içerisinden basınçlı akıtılmış, vanalar ile şebekede manevra yapmak imkanı sağlanmıştır. Hamidiye suyu kaliteli içme suyu olup, sertliği 4.5 (Fransız sertliği)'tir. Hamidiye Suyu, kurulduğu günden itibaren, çeşmeler vasıtasıyla İstanbul halkına ulaştırılmaktaydı.
Zaman içerisinde gerek şehrin büyümesi, gerekse sebillerin tahrip olmasıyla bu hizmetin, kurulduğu zamandaki gibi sokak sebillerinden yürütülmesi imkânsızlaşmıştır. 1979 yılından itibaren şişelenerek halka ulaştırılmaya başlanmıştır. Hamidiye, asırlık başarılı bir geçmişe ve tarihsel özelliğe sahiptir. Döneminin çok önemli yatırımlarından olan ve ülke olarak sahip olduğumuz önemli değerlerimizden Hamidiye Kaynak Suları, 1979 yılından itibaren Anonim Şirket yapısına kavuşmuştur . Tesis, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştirak şirketi olan Hamidiye Kaynak Suları A.Ş. tarafından işletilmektedir. 
Kaynak Suyunun kalitesi ve lezzetinin yanısıra, güvenilir, saygın, yenilikçi kimliğiyle tanınan ve üstün hizmet anlayışıyla takdir gören Hamidiye Kaynak Suları, 2002 yılında 100. yılını kutlamıştır. Bir asır önce şehre akıtılan Hamidiye Suyu, bugün insanlığın malı olmuş ve gerek ürünlerinin kalitesiyle gerekse tarihi imajıyla ülkemiz sınırlarını aşarak 42 ülkeye su ihraç eder konuma gelmiştir. Su sektöründe tüm yenilikleri yakından takip eden ve üretim sistemleriyle teknolojik düzeyi en üst noktada bulunan Hamidiye Kaynak Suları Türkiye'de bir çok ilke imza atmasıyla da ünlüdür.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player